DIGIHiQVET - Didaktiniai ir skaitmeniniai įgūdžiai mokytojams, siekiant suteikti mokiniams aukštos kokybės praktinį internetinį profesinį mokymą

Paskelbė gerda - Tre, 04/07/2021 - 10:04
Projekto pavadinimas

DIGIHiQVET: Didaktiniai ir skaitmeniniai įgūdžiai mokytojams, siekiant suteikti mokiniams aukštos kokybės praktinį internetinį profesinį mokymą

Projekto kodas
2020-1-SI01-KA226-VET-093565
Projekto vykdymo laikotarpis
2021-2023
Finansavimo šaltinis
Erasmus+
Koordinatorius
Apie projektą

Vykdydami projektą DIGIHiQVET siekiame sukurti, įgyvendinti ir įvertinti nemokamą prieigą, naujoviškus ir aukštos kokybės internetinius mokymus praktiniams užsiėmimams. Mokymai padės mokytojams tobulėti, nes jie galės panaudoti įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas dirbdami su mokiniais. Projekto tikslas yra suteikti mokytojams ir praktinių užsiėmimų mentoriams galimybę įgyvendinti aukštos kokybės švietimo situacijas, nurodant praktinį skaitmeninės aplinkos turinį kaip atsaką į COVID-19 ir visus ateities iššūkius, dėl kurių kontaktiniai užsiėmimai gali būti neįmanomi.

Projekto tikslai

- Mokytojų ir mentorių pedagoginių ir skaitmeninių žinių, įgūdžių bei kompetencijų tobulinimas ir praktinio turinio įgyvendinimas nuotolinio mokymosi srityje, kad distancinio mokymosi užsiėmimai būtų vienodai efektyvūs ir panašios kokybės kaip ir tradiciniai.
- Mokytojų ir mentorių neformaliojo profesinio nuotolinio mokymosi skatinimas, kuris yra prieinamas bet kur ir bet kada.
- Gerinti nuotolinį ugdymą, daugiausia dėmesio skiriant praktiniams užsiėmimams visiems studentams, įskaitant turinčius mokymosi sunkumų, arba studentams iš socialiai remtinų grupių.
- Didesnis praktinių klasių lankstumas ir sėkmingas jų įtraukimas į: nuotolinio mokymosi formas, hibridines klases ar naudojimą mokytojo pakeitimo laikotarpiu.
- Pagrindinė DIGIHiQVET projekto tikslinė grupė yra praktinio turinio mokytojai ir mentoriai profesinio mokymo srityse, o antrąją tikslinę grupę sudaro mokyklų vadovai, politikai, darbdaviai, praktinių klasių organizatoriai, suaugusiųjų švietėjai ir kiti mokytojai. Projekto naudos gavėjai yra studentai, dalyvaujantys profesinio mokymo procesuose bei kiti studentai ir suaugusieji, besimokantys visą gyvenimą.