News

2020-02-09

Tęsiame darbus! Vasario 5 – 6 dienomis Rygoje (Latvijoje) BETI komanda kartu su kitų 5 šalių partneriais dalyvavo naujo E365 projekto, Nr. 2019-1-LV01-K204-060354, susitikime.

2020-01-17

Oho! Kokį dviejų dienų iššūkį turėjome... Sausio 16-17 dienomis Rumunijoje BETI komanda kartu su kitais 10 partnerių dirbo prie naujo projekto „CCJ4C - Europos karjeros konsultavimo gairės kriminalinės teisėsaugos sistemos personalui“, projekto nr. 12883-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-PI-FORWARD.

2019-12-17

Prasideda Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursas. Kviečiame dalyvauti visas projekte „Prisijungusi Lietuva” dalyvaujančias bendruomenes. Projektai konkursui teikiami iki 2020 m. vasario 11 d. imtinai. Daugiau: http://konkursas.beti.lt/.

2019-10-20

Spalio 17-18 dienomis, Dubline susitiko projekto "Women4IT" projekto partneriai iš 10 Europos šalių. Kartu partneriai priėmė daug svarbių sprendimų susijusių su profiliavimo įrankiu, tinklapiu, mokymo programomis ir planais.

2019-08-22

Rugpjūčio 22 dieną, Nacionalinė nuotolinio mokymo asociacija surengė baigiamąją konferenciją Kaune ir pakvietė dalyvauti suinteresuotąsias šalis, pedagogus, besimokančius suaugusius asmenis, IRT organizacijų atstovus.

2019-08-06

Projektas prasidėjo 2018 metais ir tęsis iki 2020.

Šiuo projektu siekiama skatinti antreprenerių minkštųjų įgūdžių ugdymą pasitelkiant savęs įsivertinimo įrankį ir 40-ies novatoriškų mokymo iššūkių katalogą. Visa tai bus teikiama per mobiliąją programėlę.

2019-07-17

Poreikių įvertinimo ataskaitoje apibendrinami septynių (7) šalių partnerių tyrimų rezultatai (Latvija, Ispanija, Graikija, Malta, Lietuva, Airija ir Rumunija). Atliktais tyrimais siekiama prisidėti prie novatoriškų sprendimų, norima padidinti jaunų moterų norą prisidėti prie jų įgyvendinimo.