Startuoja "40 Iššūkių" projekto mokymo programa!

Paskelbė admin - Ant, 08/06/2019 - 16:19
komp

Projektas prasidėjo 2018 metais ir tęsis iki 2020.

Šiuo projektu siekiama skatinti antreprenerių minkštųjų įgūdžių ugdymą pasitelkiant savęs įsivertinimo įrankį ir 40-ies novatoriškų mokymo iššūkių katalogą. Visa tai bus teikiama per mobiliąją programėlę.

Projektas skirtas sukurti antrepreneriams įrankį, kuris lengvai leistų identifikuoti savo minkštuosius įgūdžius – svarbius jų verslo procesuose.

Pagrindinis rezultatas - į 6 kalbas išversta mobilioji programėlė, skirta ugdyti antreprenerių minkštuosius įgūdžius ir padėti tobulėti kvalifikacijos kėlimo procese. Įrankis su "40 mokymosi iššūkių" prisitaikys prie kiekvieno naudotojo lygio nuo pirmo bandymo ir stengsis ištobulinti vartotojo įgūdžius iki optimalaus lygio.

Projekto tikslai
Nustatyti 40 raktinių minkštųjų įgūdžių, reikalingų sėkmingam antrepreneriui.
Sukurti įrankį, kuris:
nustato 40-ies sėkmingo antreprenerio minkštųjų įgūdžių lygį.
Pateiks individualizuotas ataskaitas apie antreprenerio pagrindinių minkštųjų įgūdžių vystymosi laipsnį ir rekomendacijas.
Sukurti novatorišką turinį, 40-čiai minkštųjų įgūdžių, ir pritaikyti jį mobiliosios programėlės aplinkoje.

Mobiliojoje programėlėje sukurti savęs įsivertinimo įrankį, mokymosi rekomendacijas, minkštųjų įgūdžių ugdymo iššūkius, nurodyti medžiagos šaltinius ir sukurti galutinį testą.

Pasidalinti sukurtais ugdymo rezultatais su kitomis institucijomis, kurios veiksmingai galėtų panaudoti gautą mokymosi medžiagą.

Šiuo metu, ofcialioje tinklapio svetainėje, galite rasti dešimties kompetencijų ir keturiasdešimties iššūkių mokymo programas visomis partnerių kalbomis! Apsilankykite svetainėje ir pasakykite ką manote: http://www.40challenges.eu/lt