Pirmasis projekto "Daugiafunkcinis žemės ūkis, vystomas tvarios antreprenerystės dėka (SEMA II)" susitikimas Vroclave, lapkričio 27-28 d.

Paskelbė erika.vaskialyte - Ket, 01/04/2018 - 15:26
SEMA 2 partners

Pirmasis SEMA II projekto susitikimas įvyko Vroclave, lapkričio 27-28 d. Susitikime dalyvavo atstovai iš partnerių organizacijų, atsakingų už projekto įgyvendinimą: Ulrich Gehrlein ir Christoph Mathias – Kaimo plėtros tyrimų institutas (ifLS); Danguole Rutkauskiene – Baltijos edukacinių technologijų institutas (BETI); Francisco Javier Morales Luque ir Francisco Javier Martinez Valenzela – Profesinio rengimo raida ir integracija (DEFOIN); Kevin Daly – Jaunųjų ūkininkų Europos taryba (CEJA); Aleksandra Lenartowicz ir Maciej Dymacz – Asociacija ARID ir taip pat Barbara Król ir Maja Słupczyńska (WUELS – projekto koordinatorės).

Pagrindinis SEMA II pirmojo susitikimo tikslas buvo aptarti darbo plano detales, pasidalinti partnerių užduotis ir atsakomybes siekiant įgyvendinti projekto tikslus.

Pirma susitikimo diena prasidėjo studentų reikalų ir švietimo vice rektoriaus prof. Józef Sowiński pasveikinimu. Vėliau visų projekte dalyvaujančių institucijų atstovai pristatė savo organizacijas ir veiklas bei patirtį, kurios yra aktualios dalyvaujant projekte. Dr. Barbara Krol atstovaujanti projekto koordinatorių, pristatė svarbiausias administracines problemas, įskaitant bendras sąlygas, biudžeto ataskaitą ir finansines bei sutarties taisykles. Buvo pristatytos bendros užduotys, siekiami rezultatai ir atsakomybės kiekvienam konsorciumo partneriui kylančias iš projekto darbo paketų, intelektualinio darbo rezultatų ir visų suplanuotų veiklų, kurias pristatė Dr. Maja Słupczyńska.

Antra susitikimo diena buvo pradėta projekto koordinatoriaus teisinio atstovo tyrimų ir tarptautinių santykių vice rektoriaus - Prof. Jarosław Bosy ir įvyko kontrakto pasirašymo ceremonija.

Christoph Mathias (IfLS) pristatė priemones ir metodologiją naudotas SEMA projekte, kurios galėtų būti aktualios įgyvendinant SEMA II projektą. Galiausiai Maciej Dymacz trumpai pristatė kiekvienos veiklos atlikimo grafiką ir galutinius terminus, taip pat buvo pristatyta kurios institucijos, už kurias veiklas ir rezultatus bus atsakingos. Susitikimo pabaigoje Barbara Król apibendrino visus susitarimus ir padėkojo dalyviams už vaisingą bendradarbiavimą.