Antrasis tarptautinis projekto "DAUGIAFUNKCINIS ŽEMĖS ŪKIS, VYSTOMAS TVARIOS ANTREPRENERYSTĖS DĖKA (SEMA II)" partnerių susitikimas Frankfurte

Paskelbė erika.vaskialyte - Šeš, 09/01/2018 - 15:19
2nd partners meeting

Partnerių susitikimo data: 2018 metų gegužės 24-25 d.

Vieta: KAIMO PLĖTROS TYRIMŲ INSTITUTAS (IfLS), Vokietija, Frankfurtas

Antrasis partnerių susitikimas vyko gegužės 24-25 dienomis Vokietijoje, Frankfurte prie Meino. Susitikimo metu partneriai pirmiausia aptarė temas, kurios turėtų būti įtrauktos į ruošiamą atreprenerystės įgūdžiams ugdyti skirtą mokymų medžiagą, kaip nurodyta SEMA II projekto paraiškoje. Buvo išrinkta dešimt temų, jos paskirstytos trims partnerių institucijoms:

1. IfLs – Daugiafunkciškumas kaip ūkininkų požiūris į verslą (I), Inovacijos I (struktūruotas idėjų vystymas) (V), Inovacijos II (struktūruotas naujo požiūrio vystymas)) (VI), Alternatyvūs finansavimo šaltiniai ūkininkams (etiškas investavimas, vartotojų įtraukimas į jų maisto gamybos finansavimą…) (VII)

2. WUELS – Verslo planavimas (II), Verslo valdymas (III), Marketingas ir produktų populiarinimas (IV).

3. DEFOIN – Socialinio tinkle plėtimas (VIII), Komunikacija (IX) Laiko valdymas (X).

Buvo nuspręsta, kad paruošta kiekvienos temos vaizdo ir garso medžiaga neturėtų užtrukti ilgiau nei 5 minutes. Medžiaga bus paruošta pagal temines sritis, imant interviu iš ekspertų. Sekančioje susitikimo dalyje partneriai aptarė ekspertų interviu programos struktūrą atvejo analizėms. Buvo sutelktas dėmesys atvejų analizės atrinkimui ir metodų pritaikymui. Partneriai nusprendė, kad pagrindiniu atvejų analizių kriterijumi turėtų būti teigiamos patirties pavyzdžiai iš 13-kos šalių įvairių formų daugiafunkcinės ūkininkystės atmainų, kurie padėtų besimokantiesiems identifikuoti potencialius kelius pasiekti sėkmei jų asmeninėje praktikoje. Buvo numatyta, kad partneriai iš Lenkijos, Vokietijos ir Ispanijos paruoš po aštuonias atvejų analizes, o CEJA surinks 15 pavyzdžių, kurie bus nusiųsti galutiniam IfLS patikrinimui ir atrinkimui, kuris garantuos, kad pavyzdžiai apima kuo platesnį daugiafunkcinės ūkininkystės temų diapazoną.

Daugiau apie projektą: http://sema2.eu/?language=lt