News

2019-08-06

Projektas prasidėjo 2018 metais ir tęsis iki 2020.

Šiuo projektu siekiama skatinti antreprenerių minkštųjų įgūdžių ugdymą pasitelkiant savęs įsivertinimo įrankį ir 40-ies novatoriškų mokymo iššūkių katalogą. Visa tai bus teikiama per mobiliąją programėlę.

2019-07-17

Poreikių įvertinimo ataskaitoje apibendrinami septynių (7) šalių partnerių tyrimų rezultatai (Latvija, Ispanija, Graikija, Malta, Lietuva, Airija ir Rumunija). Atliktais tyrimais siekiama prisidėti prie novatoriškų sprendimų, norima padidinti jaunų moterų norą prisidėti prie jų įgyvendinimo.

2019-06-28

Šioje ataskaitoje apibendrinamos gerosios praktikos ir iniciatyvos, susijusios su moterų ir NEET užimtumo didinimu IKT sektoriuje, šio projekto šalyse partnerėse (Latvijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Maltoje, Lietuvoje, Airijoje ir Rumunijoje).

2019-06-21

Birželio 19 d. Forest Game projekto partneriai iš keturių šalių: Maltos, Ispanijos, Portugalijos ir Lietuvos, apsilankė Maltoje esančiame Valetos ugniagesių mokymo centre. Mokymų centro vadovas papasakojo apie ten vykstančias veiklas ir jų pareigas.

2019-06-18

GWU patalpose susitiko partneriai iš keturių šalių: Maltos, Ispanijos, Portugalijos ir Lietuvos. Susitikimo metu partneriai aptarė mokymo programos integraciją į Moodle aplinką, mokomojo žaidimo pliusus ir minusus bei galimus patobulinimus.

2019-06-17

Šiltą birželio 8 d. rytą Socialinių mokslų kolegijos salėje šventėme Smart Tech Academy 2018 / 2019 mokslo metų pabaigą.

2019-06-15

Birželio 14d. Kaune, Baltijos Edukacinių Technologijų Institutas suorganizavo antrąjį susitikimą su suinteresuotomis šalimis. Šį kartą dalyviai buvo moterų atstovės, kurios jau pasiekė karjeros IKR srityje, dirba su žemos kvalifikacijos suaugusiais ar yra įvairių mokymų kūrėjos ir vystytojos.