Naujausias turinys

DIGIHiQVET: Didaktiniai ir skaitmeniniai įgūdžiai mokytojams, siekiant suteikti mokiniams aukštos kokybės praktinį internetinį profesinį mokymą

2021-2023

Vykdydami projektą DIGIHiQVET siekiame sukurti, įgyvendinti ir įvertinti nemokamą prieigą, naujoviškus ir aukštos kokybės internetinius mokymus praktiniams užsiėmimams. Mokymai padės mokytojams tobulėti, nes jie galės panaudoti įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas dirbdami su mokiniais. Projekto tikslas yra suteikti mokytojams ir praktinių užsiėmimų mentoriams galimybę įgyvendinti aukštos kokybės švietimo situacijas, nurodant praktinį skaitmeninės aplinkos turinį kaip atsaką į COVID-19 ir visus ateities iššūkius, dėl kurių kontaktiniai užsiėmimai gali būti neįmanomi.

Peržiūrėti

3D4elderly: 3D spausdinimas siekiant sukurti naujoviškus mokymosi būdus slaugytojams ir darbuotojams, dirbantiems su Alzheimerio liga sergančiais žmonėmis ir senyvo amžiaus žmonėmis, sergančiais demencija (3D4elderly: 3D printing to create innovative learning pathways for caregivers and staff members dealing with people with Alzheimer and elderly people with dementia)

2020-2022

3D4elderly projekto tikslas - sukurti novatoriškus mokymosi metodus, kurie padidintų slaugytojų ir darbuotojų, dirbančių su Alzheimerio liga ir senyvo amžiaus demencija sergančiais žmonėmis, darbo kokybę, taip pat padidintų pacientų gyvenimo kokybę naudojant 3D technologijas.

Peržiūrėti

SAPPHIRE: STEM švietimo platforma (SAPPHIRE: STEM Education Platform)

2020-2022

Pagrindinė projekto idėja yra sukurti 7 švietimo centrų tinklą, skirtą moksleiviams nuo 13 iki 19 metų. Projektas siekia suteikti kūrybingų ir verslių studentų bei besimokančiųjų bendruomenei daugiau galimybių, sukuriant įkvepiančias darbo erdves, didinant pagrindines kompetencijas ir organizuojant edukacinius bei socialinius renginius ir teikiant individualizuotas paslaugas, kurios padėtų nariams tobulėti.

Peržiūrėti

RUDISNET: Neįgalių asmenų socialinės įtraukties tinklas ES kaimo vietovėse, vykdant mentorystės ir lyderystės mokymo programą (RUDISNET: Network for social inclusion of people with disabilities in The EU rural areas through mentoring and leadership training program)

2020-2023

Pagrindinis neįgaliųjų socialinės įtraukties tinklo ES kaimo vietovėse, vykdant mentorystės ir vadovavimo mokymo programą (EU- RUDISNET) tikslas yra sukurti Europos tinklą, skirtą neįgaliųjų socialinei integracijai, kuriant ir įgyvendinant novatorišką programą, skirtą skatinti bendradarbiavimą ir pilietinių partnerysčių formavimą kaimo vietovėse. Šis tinklas mokys neįgalius suaugusius, taip prisidedant jų integravimo kaimo vietovėse, nes jiems tenka mažiau galimybių ir trūksta informacijos dėl jaučiamos dvigubos diskriminacijos.

Peržiūrėti

E365: Antreprenerystė per 365 dienas. (E365: Entrepreneurship in 365 days)

2019-2022

Vystydami E365 projektą, projekto partneriai siekia plėtoti švietimo galimybes, pagrįstas būtinybe išplėsti antreprenerystės kompetencijas (pasitelkiant su tuo susijusius įgūdžius) ir puoselėti palankesnę verslumo kultūrą Europos Sąjungoje, naudojant E365 projekto rezultatus. Norima pabrėžti verslumo potencialą ekonominio indėlio, inovacijų ir darbo vietų kūrimo procese.
Peržiūrėti

MILK-ed: Moderni ir inovatyvi pieno perdirbimo mokymo programa, paremta patirtimi iš visos Europos. (MILK-ed: Modern and Innovative Online -Based Know How on European Diary Processing)

2019-2022

Pastaruoju metu išaugo profesinių žinių apie pieno perdirbimą poreikis ir tai pastebėta kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje. Didėjanti pieno gamybos mokymo / švietimo paklausa daugiausia kyla iš ūkininkų ir jų šeimos narių, kurie domisi pieno perdirbimu ūkyje mažesniu mastu. Ši tendencija daugiausia atsiranda dėl to, kad pieno kainos pastaraisiais dešimtmečiais taip smarkiai nukrito, kad ūkininkai nesugeba padengti gamybos išlaidų, o vienintelis būdas išlaikyti savo ūkį gyvą yra pridėtinė jų produktų vertė perdirbant pieną į pieno produktus.

Peržiūrėti

CCJ4Career: Europos karjeros konsultavimo gairės kriminalinės teisėsaugos sistemos personalui. (CCJ4Career: European Career Counselling Guidelines for Staff Working in Criminal Correctional Justice System)

2020-2022

Šis projektas nagrinėja potencialias karjeros pataisas teisingumo sistemoje iš 7 bandomųjų šalių numatytų tyrimų rezultatų, gautų iš Europos ir tarptautinės kompetencijos. Išskirtiniai šio projekto bruožai yra trijų lygių (profesijų, organizacijų ir politikos) tyrinėjimas ir dalyvavimo metodo, įgalinančio sąveiką ir mokymąsi, taikymas. Apibendrinti rezultatai pateikiami kaip viena profesija (kalėjimo saugumo personalas) ir visa sistema. Peržiūrėti

SkillUpgame: Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų įgūdžių tobulinimas, pasinaudojant žaidybinimu ir rimtų žaidimų technologijomis. (SkillUpgame: Improving “Problem solving in technology-rich environments” skill of low-skilled adults with gamification, serious games and LARP)

2019-2021

Europoje yra milijonai žmonių, kurie neturi tinkamo skaitymo ir rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninių įgūdžių. 2014–2015 m. PIAAC apklausa parodė, kad 1 iš 4 europiečių kovoja su paprastu skaičiavimu. Be to, apklausa parodė, kad įgūdžių pasiskirstymas taip pat daro didelę įtaką ekonominio augimo naudos pasiskirstymui visuomenėse. Europoje prasidėjus 4-ajai pramonės revoliucijai, didėja aukšto lygio įgūdžių ir tokių įgūdžių kaip kritinis ir novatoriškas mąstymas, verslumas, kūrybiškumas, poreikis. Peržiūrėti

SDGimp: Sprendimų palaikymo sistema, kuri skirta tvaraus vystymosi tikslams įgyvendinti saugomose teritorijose. (SDGimp: Decision support system for the implementation of the Sustainable Development Goals on large-scale protected areas)

2019-2021

Projekto metu bus sukurti, išbandyti ir panaudoti du intelektiniai produktai (IP) glaudžiai bendradarbiaujant su penkiais asocijuotais partneriais ir perduoti atitinkamų suinteresuotų šalių grupėms. „Mokymosi platforma tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimui (IP1)“: Pagrindiniai IP1 rezultatai yra mokymosi platforma apie tvaraus vystymo tikslus ir jų įgyvendinimo iššūkius. Antrasis intelektinis produktas - „Sprendimų palaikymo medžiaga tvarių vystymosi tikslų įgyvendinimui (IP2)“. Peržiūrėti

MOKSLAS INOVACIJOMS – moterų veiklos maisto pramonėje skatinimas ir palaikymas

2018-2021

Projektas skirtas moterų veiklos maisto pramonėje skatinimui ir palaikymui visoje Europoje, diegiant novatoriškus verslumo ugdymo metodus, skirtus moterims veikiančioms žemės ūkio produktų sektoriuje.

 

Peržiūrėti

40 IPA: 40 iššūkių patyrusiems antrepreneriams

2018-2020

Šiuo projektu siekiama skatinti antreprenerių minkštųjų įgūdžių ugdymą pasitelkiant savęs įsivertinimo įrankį ir 40-ies novatoriškų mokymo iššūkių katalogą. Visa tai bus teikiama per mobiliąją programėlę.

Projektas skirtas sukurti antrepreneriams įrankį, kuris lengvai leistų identifikuoti savo minkštuosius įgūdžius – svarbius jų verslo procesuose.

Peržiūrėti

LEAN: Antreprenerystės ir agrikultūros mokymai pradedantiesiems ūkininkams

2018-2020

Projekto tikslas - teikti aukštos kokybės mokymo medžiagą apie ekologišką ir organišką žemės ūkį, verslumo įgūdžius ir konkrečius gerosios patirties pavyzdžius bei Europos ūkininkų sėkmės istorijas. Projekto rezultatai bus orientuoti į jaunus ir naujus ūkininkus. Mokymo programa bus sukurta atsižvelgiant į gebėjimų ugdymo metodą, pagrįstą tinkamomis, pritaikytomis, novatoriškomis ir lengvai prieinamomis priemonėmis, kurias gali suteikti žemės ūkio mokymo organizacijos.

Peržiūrėti

MENNET: Mokymo tinklas, skirtas palengvinti įgūdžių tobulinimą

2018-2020

MENNET paspartins žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą, padės tobulinti įgūdžius, kurie leis lengviau integruotis į visuomenę. Tai bus pasiekta teikiant mokymus virtualioje aplinkoje, kur kvalifikuoti mokytojai ir instruktoriai taikys suaugusiems skirtus mokymosi metodus ir išnaudos skaitmeninio mokslo teikiamas galimybes.
Kiekvienam įgūdžiui skirti skaitmeniniai moduliai bus nemokamai pateikiami internetiniame tinklapyje, 5 kalbomis.

Peržiūrėti

WOMEN4IT: Inovatyvūs sprendimai kaip padidinti mergaičių ir jaunų moterų integraciją į skaitmeninę visuomenę.

2018-2021

"WOMEN4IT" nagrinėja besitransformuojančios skaitmeninės darbo rinkos struktūrą, kurioje dirba mažiau moterų nei vyrų. Be tinkamai skiriamo dėmesio, šis skaitmeninis atotrūkis padidės ir tik paaštrins lyčių nelygybės problemas.

Peržiūrėti

FORESTGAME: Mokymosi programa – mokomasis simuliacinis žaidimas miškininkams ir ugniagesiams.

2017-2019

Projekto tikslas: Parengti Europos mokymų programą – rimtąjį žaidimą, skirtą įgyti reikiamų įgūdžių, leidžiančių ugniagesiams ir miškininkams profesionalizuotis ugnies prevencijos ir gesinimo srityse, atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios dalyvaujančios šalies gaires, taisykles ir charakteristikas.
Peržiūrėti

SEMA II

2017-2019

ES aiškiai išreiškė būtinybę formuoti tvaresnę Europos agrikultūrą. Daugiafunkcinė žemdirbystė yra pagrindas naujai suformuluotoje žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijoje, kuria siekiama padidinti žemės ūkio tvarumą ir tuo pačiu neprarandant konkurencingumo Europos ir pasaulinėje rinkoje. Vis dėl to, daugumos ūkininkų, ypač jaunų ūkininkų ar šeimos ūkio valdytojų, pagrindinių įgūdžių, reikalingų sėkmingam įsitraukimui ir ES priemonių įgyvendinimui, trūkumas yra nepaprastai didelis. Peržiūrėti

Suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymas

2016 - 2018

DiSoCi projektu siekiama gerinti švietimo darbuotojų profesines kompetencijas, reikalingas darbui su migrantais, pabėgėliais bei kitomis specifinėmis grupėmis Europoje. Šiandien nėra sukurtų specialių mokomųjų programų andragogams, dirbantiems su migrantais, pabėgėliais ir kt. specialiomis grupėmis., tačiau siekiant šių grupių asmenis įtraukti į naują visuomenę, yra būtina pasiruošti efektyviam jų mokymo procesui.

Peržiūrėti

Mokymosi ir transversalių įgūdžių mokymų, susijusių su darbu vertinimas, optimizuojant sėkmes ir siekiant išvengti iškritimo, teikiant pirmenybę užimtumo, integracijos ir profesinio mobilumo ilgaamžiškumui

2016 - 2018

JANUS+ projektas yra orientuotas į darbo aplinkoje reikalingų įgūdžių ruošimą. Reikalingi įgūdžiai atsiskleidžia darbo metu ir dėl kintančių aplinkybių yra būtina juos tobulinti, prisitaikant prie susiklosčiusios situacijos. Įgūdžių ruošimas jaunimui taip pat gali būti laikomas brandos veiksniu, kuomet jaunuolis skeptiškai įsivertina savo įgūdžius bei galimybes ir siekia jas gerinti.

Peržiūrėti

Nauji edukacinio turinio modernizavimo metodai ir priemonės švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui

2016 - 2016

Projekto tikslas – didinti švietimo darbuotojų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, tobulinant švietimo (ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio) darbuotojų kompetencijas edukacinio turinio modernizavimo srityje bei naujų, IKT priemonėmis grįstų, metodų taikyme.

Projekto uždaviniai:
1) Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei kelti švietimo darbuotojų kompetencijas turinio modernizavimo srityje, taikant naujus mokymosi metodus bei technologijas;
2) Sukurti ir aprašyti naujus mokymosi metodus, skirtus edukacinio turinio modernizavimui, taikant technologijas.

Peržiūrėti

GYIT

2015 - 2017

GYIT projektu skatinama mokyklinio amžiaus vaikus sudominti informacinėmis technologijomis ir rinktis karjerą šioje srityje. Projektu skatinama informacines technologijas pateikti kaip patrauklią, pasiekiamą, naudingą ir teikiančią daug pasitenkinimo karjeros kryptį.

Projekto produktai:

Peržiūrėti

SEMA

2015 - 2017

SEMA projekto tikslas yra sukurti ir palaikyti nuotolinius, aukštos kokybės verslumo srities mokymus žemdirbiams, norintiems vykdyti įvairią žemdirbystės veiklą. 

Projekto metu bus sukurti šie produktai:

  • Atvira mokymosi medžiaga, pasiekiama internetu ir susijusi su
  • Gerosios patirties praktika, panaudojant atvejo analizės metodiką;
  • Atvira ir pasiekiama internetu, mentorystės platforma, skirta kurta ryšius tarp mentorių ir besimokančiųjų, remianti iniciatyvius ūkininkus.
Peržiūrėti

CaMEO – Career Mobility of Europe‘s Older Workforce

2014 - 2016

CaMEO projektas skirtas vyresnio amžiaus IKT darbuotojų mobilumo skatinimui. Projektu skatinama vystyti EKS gebėjimų sistemą, pateikiant internetu pasiekiamus įrankius gebėjimams nustatyti. Projekto metu sukurta e-Akademija, skirta vyresnio amžiaus darbuotojams ir padedanti identifikuoti IKT žinias ir gebėjimus pagal Europos Kvalifikacijos sistemą. E-Akademijos aplinkoje pateikiami kursai skirti pagerinti turimus gebėjimus ir įsidarbinamumą. Peržiūrėti

Job-yes projektas

2014 - 2015

Projektu siekiama pasiūlyti inovatyvius sprendimus skatinant socialinės atskirties grupei priskiriamų ir mažas galimybes turinčių žmonių integraciją į darbo rinką 1) atnaujinant jų bendruosius gebėjimus, susijusius su pagrindinėmis darbui reikalingomis kompetencijomis: inovatyvumu ir verslumu; socialinėmis ir pilietiškumo kompetencijomis; skaitmeninėmis kompetencijomis ir mokėjimu mokytis; 2) gerinant mokymų, teikiamų suaugusiųjų švietimo organizacijų, veikiančių profesinio mokymo srityje, kokybę, siekiant pritraukti žemos kvalifikacijos asmenis ir skatinti juos mokytis.

Peržiūrėti

Valymo ir dezinfekavimo procedūros maisto ir gėrimų pramonėje

2014 - 2016

Šiuo projektu siekiama pagerinti mokymo ir mokymosi procesų kokybę bei efektyvumą, sukuriant mokymo medžiagą, paremtą naujų technologijų naudojimu ir visiškai pritaikytą maisto ir gėrimų pramonei. Projekto tikslai yra glaudžiai susiję su Europos prioritetais gerinti švietimo ir profesinio mokymo praktikos kokybę bei patrauklumą, didinti darbo rinkos tinkamumą ir skatinti inovatyvias praktikas, mokymosi metu naudojant informacines ir komunikacines technologijas.

Peržiūrėti

A Structured Internship Programme to Aid the Professionalization of Skilled and Unemployed Young People with the Aim of Securing Employment

2014 - 2016

The aim of the project is to introduce a viable and beneficial option to young people who are job ready in terms of education and skills but remain unemployed due to a lack of opportunity to demonstrate suitability or competency for a particular role. One such option is structured supervised internships where the applied learning in the work-place is monitored and validated, skills utilised and professional development encouraged.

Peržiūrėti

MWE

2013 - 2015

Šie tikslai bus pasiekti dirbant kartu su jaunomis moterimis, gyvenančiomis kaimo vietovėse, iš partnerių, dalyvaujančių šiame projekt bei besijungiančių į bendrą socialinį tinkle.

Projektas bus plėtojamas šiais etapais:

  • 1 etapas: konteksto analizė ir tyrimai;
  • 2 etapas: pritaikymas ir adaptavimas mokymosi medžiagos bei socialino tinklo;
  • 3 etapas: testavimas ir vertinimas mokymo medžiagos ir socialinio tinklo;
  • 4 etapas: vertinimas bei kokybės užtikrinimas.
Peržiūrėti

CaMEO

2014 - 2015

Uždaviniai:

Peržiūrėti

Lietuva – pabėgėlių galimybių šalis

2014 - 2015

Projektas „Lietuva – pabėgėlių galimybių šalis“ yra skirtas sumažinti prieglobstį gavusių užsieniečių priklausomumą nuo valstybės paramos, išspręsti pagrindines prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos į darbo rinką problemas, didinti galimybes integruotis kultūriniu ir socialiniu požiūriu, taikyti trūkstamas aktyvias integracijos priemones, tobulinti PGU informavimo sistemą, informuoti visuomenę.

Projekto veiklos

Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai

Peržiūrėti

ME-LPT – Moodle e. mokymosi platformos ir technologijos

2012 - 2014

Pagrindinis projekto tikslas yra populiarinti ir skatinti Moodle platformos naudojimą e. mokymesi.
Projekto metu partneriai bendradarbiaudami vieni su kitas, dalindamiesi savo šalių patirtimi skleis ir plėtos esamų technologijų panaudojimą savo ir partnerių šalyse, dalinsis sukaupta patirtimi bei įgytomis žiniomis, lygins turimas e. mokymosi technologijas partnerių šalyse.
Peržiūrėti

Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija

2012 - 2013

Projekto veiklos:

Peržiūrėti

Sėkmingo verslo kelias

2011 - 2014

Projekto veiklos:

Peržiūrėti

Vitae, iQTool ir eTutor verslo modelių bei rezultatų naudojimas profesinių mokyklų mokytojų, dėstytojų, kuratorių ir techninio personalo IKT įgūdžių ir kompetencijų tobulinimui

2010 - 2012

Pagrindinis projekto tikslas yra lavinti profesinių mokyklų mokytojų, dėstytojų, instryktorių bei praktikos vadovų IKT įgūdžius (Leo-TraInno-3).
Bendrasis projekto tikslas yra pritaikyti Vitae projekto rezultatus naujoms institucijoms, naujoms šalims, kultūroms bei kalboms.

Peržiūrėti

SIMOLA – Kalbų mokymas naudojant mobiliąsias technologijas

2010 - 2012

Projektas yra pateikiamas kaip pagrindinė IRT veikla, turinti didžiules plėtros galimybes. Tačiau ši techninė plėtra bus labiau apremta anksčiau technologijos partnerių suprojektuotu ir atliktu darbu. Didžiausias dėmesys bus skiriamas teorijoms ir praktikai, taip skatinant priemonių naudojimą bei tam tikrų tinklų ir organizacijų integraciją.
Projekto metu planuojama:

Peržiūrėti

Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose

2010 - 2012

Pagrindinis projekto tikslas ─ atnaujinti tradicinį mokymo turinį, orientuojant jį į mišrų mokymosi modelį, ugdant mokinių kompetencijas ir siekiant programų lankstumo, įvairiapusiškumo, pasirinkimo galimybių didinimo ir inovacijų skatinimo.

Peržiūrėti

Mokymosi kursas, skirtas inovacijų vadybai profesiniame mokyme

2010 - 2012

Projekto pagrindinis tikslas:
Sukurti inovacijų valdymo e. mokymosi kursą, kuri atitiktų darbo rinkos poreikius bei užpildytų nacionalinių profesinio mokymosi sistemų spragas.

Peržiūrėti

Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai visapusiškam tobulėjimui

2010 - 2013

Pagrindinis projekto uždavinys - projekto metu siekiama Lietuvos gyventojams, ypatingą dėmesį skiriant probleminėse teritorijose gyvenantiems asmenims, suteikti kokybiškus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, tokiu būdu padedant jiems prisitaikyti prie sparčiai kintančių rinkos poreikių.

Tikslinės grupės:
Į projekto veiklas numatoma įtraukti dirbančiuosius ir bedarbius kaimo vietovių gyventojus.
Iš jų:

Peržiūrėti

VOCA Extended - Profesinio mokymo bei įsidarbinimo galimybių neįgaliesiems didinimas, naudojant VOCA Europe 2 mentoriavimo modelį

2009 - 2011

VOCA Extended- VOCA bei VOCA 2 projektų tęsinys. VOCA bei VOCA 2 projektų pagrindinis tikslas buvo mokyti neįgaliuosius bei jų darbdavius bei ateityje pasiūlyti neįgaliesiems gauti bei išlaikyti savo darbo vietą. Vienas iš projekto rezultatų- parengtas bei pratestuotas mentorių rengimo modelis, skirtas tiek darbdaviams, planuojantiems įdarbinti neįgaliuosius, tiek patiems neįgaliesiems, siekiantiems įsidarbinti.
Peržiūrėti

MW-Sonet - Kaimiškųjų vietovių moterų tinklas kaip mentoriavimo priemonė

2009 - 2011

Pagrindinis projekto MW-Sonet tikslas - įtraukti ir skatinti kaimo moterį aktyviai dalyvauti savo bendruomenės gyvenime, tapti kitų moterų bei visos bendruomenės kuratorėmis, pagalbininkėmis, koordinatorėmis. Taip pat siekiama padėti kaimo moteriai lavinti save, integruotis į socialinę infrastruktūrą bei daugiau įtakoti savo socialinę bei ekonominę aplinką. Planuojama sukurti tarptautinį kaimo moterų-kuratorių socialinį tinklą, kurio pagalba projekto dalyvės galėtų dalintis savo idėjomis, žiniomis ir įgūdžiais, skatintų bei motyvuotų viena kitą. Peržiūrėti

TeaCamp – Dėstytojų virtualus centras: tyrimai, praktika, taikymas

2009 - 2011

TeaCamp projektu siekiama didinti virtualų mobilumą tarp akademinio personalo: padedant aukštojo mokslo institucijoms suvokti būtinus žingsnius pilnaverčiam akademiniam virtualiam mobilumui ir virtualių procesų pripažinimui, suteikiant galimybes akademiniam personalui parengti ir taikyti virtualų mobilumą, nepaisant ekonominių, socialinių ir kitų trukdžių, skatinti tyrėjus taikyti tarptautinių tyrimų praktiką, pademonstruoti institucijos ir studentams atnaujinto ir kokybiško mokymo turinio provalumus, užtikrinant jo pasiekiamumą ir prieinamumą įvairioms mokymosi visą gyvenimą tikslinėms gru Peržiūrėti

HeLPS Transfer – Pagalba aukštajam mokslui bei aukštajai mokyklai

2008 - 2010

TuCoDe - Viešųjų interneto prieigos taškų administratorių kompetencijų vystymas

2007 - 2009

Projekto tikslas- perkelti vengrų telekotedžuose teikiamų VIPT administratorių mokymų patirtį Lietuvai, adaptuojant bei pritaikant Lietuvai e. mokymosi kursą, papildant jį gerosios praktikos pavydžiais iš Bulgarijos, Suomijos bei Vengrijos. Projekto partneriai taip pat turės galimybę dalintis gerąja patirtimi bei praturtinti savo iki šiol teikiamus mokymus VIPT vadybininkams Europos šalių (projekto partnerių) sukurtais video pavydžiais.

Projekto metu planuojama:

Peržiūrėti

Re-Mark - From Research to Market

2008 - 2010

Knowledge-based entrepreneurship that turns research results into marketable products or services is highly valued and supported in the policies of EU countries as it adds to the competitiveness of any economy and is essential for achieving the Lisbon goals. However, intellectual entrepreneurship in Europe is still underdeveloped. Numerous studies show that lack of entrepreneurial spirit and knowledge are among the main constraints hindering researchers to pursue starting up their businesses.
Peržiūrėti

ViCaDiS - Virtualus studentų miestelis

2007 - 2009

Pagrindinis projekto tikslas - sukurti laisvai prieinamą ir patrauklią aplinką narių šalių studentams, naudojant jau sukurtus įrankius, kurie galės būti patobulinti keičiantis studentų kartoms. Aprūpinant studentus įrankiais, kuriuos galima naudoti bet kur ir bet kada (wiki, blogai, forumai ir kt.), ViCaDiS skatins universitetų mokymosi programų patrauklumą, gerins mokymosi proceso kokybę, skatinant informacijos bei žinių keitimąsi tarp įvairių universitetų studentų.

Peržiūrėti

ELVIRE - E. mokymosi galimybės, naudojant virtualią pramoninę sistemą, siekiant sumažinti energijos suvartojimą ir aplinkos taršą

2007 - 2009

Sukurta programa bus skirta smulkaus ir vidutinio verslo įmonių bei didelių pramonės įmonių esamiems ir būsimiems darbuotojams, jaučiantiems poreikį tobulinti savo praktinius įgūdžius, taip pat profesinio mokymo specialistams, susijusiems su nuotoliniu techniniu mokymu bei mokymo paslaugomis pramonės įmonėse.

Peržiūrėti

EUE – Net - Europos universitetų ir pramonės bendradarbiavimo tinklas

2007 - 2010

EUE-Net yra projekto EUI-Net pratęsimas. Tikslas - sukurti Europos universitetų ir pramonės bendradarbiavimo tinklą švietimo, mokslinių pasiekimų ir paslaugų srityje. Tikslinės grupės – studentai ir mokslo darbuotojai įvairių Europos universitetų, įvairių pramonės kompanijų personalas, vadybininkai ir t.t.

Peržiūrėti

EQUAL-GREITKELIS - Vystymo bendrija Klaipėda-Vilnius

2004 - 2007

Projekto tikslas – Skatinti atvirą darbo rinką asmenims, kurie susiduria su integracijos ar reintegracijos į darbo rinką sunkumais, kuriant Vystymo bendrijos pagrindu adaptyvią, save papildančią, besimokančią ir mokinančią platformą, išbandant ir pritaikant inovatyvias užimtumo skatinimo priemones. Didinti tikslinių grupių užimtumo galimybes, vystant konceptualiai kuriamą platformą orientavimo ir konsultavimo, socializacijos bei informacinių komunikacijų kryptimis.

Peržiūrėti

EVETE - Profesinio švietimo ir mokymo įgalinimas gerinant dėstytojų ir profesijos mokytojų e mokymosi kompetencijas

2005 - 2007

Projekto tikslas yra suteikti dėstytojams ir profesijos mokytojams (PM) organizacijose kompetencijas ir galimybę suprasti mokymo individualizavimo procesą, remiantis individualiais poreikiais ir lūkesčiais, o taip pat sugebėjimus valdyti mokymo turinį. Norint tai pasiekti, buvo sukurti nuotolinio mokymosi kursų moduliai pagrįsti mokymosi objektais, kurie leidžia PM dėstytojams ir mokytojams taikyti naujus didaktinius ir pedagoginius metodus.

Peržiūrėti

EUI – Net - Europos universitetų industrijos tinklas

2004 - 2007

Projekto tikslai - sukurti Europos tinklą, gebantį suburti ir koordinuoti geresnį bendradarbiavimą tarp universitetų ir pramonės iniciatyvų, skleisti bendradarbiavimo modelius ir viešinti gerosios praktikos pavyzdžius Europoje.

Peržiūrėti

ReDis - Neįgalių žmonių perkvalifikavimas informacinių technologijų pagalba

2004 - 2007

PM-CAT - novatoriškas interaktyvus savikontrolės, mokymosi ir kompetencijos vertinimo įrankis projektų valdymo profesionalams

2005 - 2007

Šiuo projektu siekiama geriau suprasti ir įvertinti projektų vadybininkų kvalifikacijas ir kompetencijas sudarant galimybę pateikti, palyginti ir įvertinti projektų vadybininkų įgūdžius atsižvelgiant į projektų turinius, o ne į išankstinę nuomonę. Projekto metu buvo sukurta metodologija ir įrankiai, tiesiogiai susiję su didžiausiu tikslu – projektų valdymo specialybės atestacija ir kitais papildomais kokybės įvertinimo aspektais.
Peržiūrėti