SDGimp: Sprendimų palaikymo sistema, kuri skirta tvaraus vystymosi tikslams įgyvendinti saugomose teritorijose.

Paskelbė gerda - Ket, 12/19/2019 - 15:00
Projekto pavadinimas

SDGimp: Sprendimų palaikymo sistema, kuri skirta tvaraus vystymosi tikslams įgyvendinti saugomose teritorijose. (SDGimp: Decision support system for the implementation of the Sustainable Development Goals on large-scale protected areas)

Projekto kodas

2019-1-DE02-KA204-006564

Projekto vykdymo laikotarpis

2019-2021

Finansavimo šaltinis

Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Partneriai
Apie projektą

Projekto metu bus sukurti, išbandyti ir panaudoti du intelektiniai produktai (IP) glaudžiai bendradarbiaujant su penkiais asocijuotais partneriais ir perduoti atitinkamų suinteresuotų šalių grupėms. „Mokymosi platforma tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimui (IP1)“: Pagrindiniai IP1 rezultatai yra mokymosi platforma apie tvaraus vystymo tikslus ir jų įgyvendinimo iššūkius. Antrasis intelektinis produktas - „Sprendimų palaikymo medžiaga tvarių vystymosi tikslų įgyvendinimui (IP2)“. Ji bus teikiama savivaldybių administracijų, didelio masto saugomų teritorijų administracijų nariams, regioninės plėtros iniciatyvoms, žemės naudotojams ir kitiems verslininkams. Ją sudarys įrankiai ir instrukcijos kaip įtraukti tvaraus vystymosi tikslus į profesinių sprendimų priėmimo procesus. Visa parengta produkcija bus laisvai prieinama visuomenei projekto metu ir po jo.

Projekto tikslai

1. Plėtoti sprendimų priėmimo gebėjimus.
2. Skatinti darnių vystymosi tikslų įgyvendinimą teikiant aukštos kokybės mokymosi sistemas ir sprendimų palaikymo medžiagą regionuose suinteresuotiems subjektams ir verslininkams.