MOKSLAS INOVACIJOMS – moterų veiklos maisto pramonėje skatinimas ir palaikymas

Paskelbė erika.vaskialyte - Ant, 07/16/2019 - 10:58
Projekto pavadinimas

MOKSLAS INOVACIJOMS – moterų veiklos maisto pramonėje skatinimas ir palaikymas

Projekto kodas
2018-1-IE01-KA202-038791
Projekto vykdymo laikotarpis
2018-2021
Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė
Koordinatorius
Apie projektą

Projektas skirtas moterų veiklos maisto pramonėje skatinimui ir palaikymui visoje Europoje, diegiant novatoriškus verslumo ugdymo metodus, skirtus moterims veikiančioms žemės ūkio produktų sektoriuje.

 

Bendras projekto tikslas - plėtoti ir tobulinti profesinio rengimo (profesinio mokymo) mokytojus, turinčius jiems reikalingas žinias ir įgūdžius, kad galėtų plėtoti ir remti moterų veiklos maisto pramonėje augimą. Projekto komanda tai padarys kurdama novatorišką pedagoginį vadovą ir išteklių įrankį profesijos mokytojams, kurie leis jiems kurti moterimis skirtus verslo mokymo kursus.

 

Pagrindinis šio projekto tikslas - skatinti profesinio mokymo mokytojų tęstinį profesinį tobulėjimą ir kurti novatoriškus mokymo metodus.

 

Daugiau informacijos apie projekto veiklas ir rezultatus - www.nurtureher.eu