LEAN: Antreprenerystės ir agrokultūros mokymai pradedantiesiems ūkininkams

Paskelbė erika.vaskialyte - Ket, 11/15/2018 - 17:03
Projekto pavadinimas

LEAN: Antreprenerystės ir agrikultūros mokymai pradedantiesiems ūkininkams

Projekto kodas
2018-1-FR01-KA202-047923
Projekto vykdymo laikotarpis
2018-2020
Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė
Koordinatorius
Apie projektą

Projekto tikslas - teikti aukštos kokybės mokymo medžiagą apie ekologišką ir organišką žemės ūkį, verslumo įgūdžius ir konkrečius gerosios patirties pavyzdžius bei Europos ūkininkų sėkmės istorijas. Projekto rezultatai bus orientuoti į jaunus ir naujus ūkininkus. Mokymo programa bus sukurta atsižvelgiant į gebėjimų ugdymo metodą, pagrįstą tinkamomis, pritaikytomis, novatoriškomis ir lengvai prieinamomis priemonėmis, kurias gali suteikti žemės ūkio mokymo organizacijos.

Projekto tikslai

Sukurti tvirtą ir veiksmingą šešių dalyvaujančių organizacijų partnerystę penkiose Europos šalyse, kartu informuojant visas Europos šalis ir taip siekiant skatinti agronominių žinių ir antreprenerystės gebėjimų ugdymą.

-Atsižvelgiant į naujų ir jaunų ūkininkų poreikius plėtoti organišką ir ekologišką ūkį, visose 5-iose partnerių šalyse.

- Sukurti atvirųjų švietimo išteklių mokymo programą, skirtą organinės ir ekologinės ūkininkystės, bei antreprenerystės įgūdžių ugdymui. Mokymo medžiaga bus pagrįsta aukštos kokybės mokymo šaltiniais, įskaitant vaizdo įrašus, atvejų tyrimus ir gerosios praktikos mainus.

- Teikti pažangias aukštos kokybės mokymosi galimybes, Europos ūkininkams, norint įgyvendinti ir plėtoti savo ūkį pagal ekologinius ir organinius principus.

- Pasitelkiant novatoriškas IKT priemones, skatinti mainus tarp besimokančiųjų, besimokančiųjų ir mokytojų, besimokančiųjų ir atrinktų ūkininkų, tiek regioniniu, tiek tarptautiniu lygiu.