DiSoCi

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:28
Projekto pavadinimas

Suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymas

Projekto kodas

2016-1- LT01-KA204- 023159

Projekto vykdymo laikotarpis

2016 - 2018

Finansavimo šaltinis

ERASMUS + programme

Koordinatorius

Baltijos edukacinių technologijų institutas, Lietuva

Apie projektą

DiSoCi projektu siekiama gerinti švietimo darbuotojų profesines kompetencijas, reikalingas darbui su migrantais, pabėgėliais bei kitomis specifinėmis grupėmis Europoje. Šiandien nėra sukurtų specialių mokomųjų programų andragogams, dirbantiems su migrantais, pabėgėliais ir kt. specialiomis grupėmis., tačiau siekiant šių grupių asmenis įtraukti į naują visuomenę, yra būtina pasiruošti efektyviam jų mokymo procesui. Pasak ES strateginių dokumentų, ypač “Švietimas ir Mokymas 2020”, suaugusiųjų mokymas yra kertinis integracijos aspektas, nes per jį migrantų, pabėgėlių ir kitų specialių grupių asmenys integruojasi į naują visuomenę, tampa konkuriancingi darbo rinkoje. 

Projekto tikslai
  • Įvertinti andragogų kvalifikaciją ir turimas žinias, darbui su migrantais bei pabėgėliais;
  • Paskatinti tęstinį andragogų profesinį augimą, panaudojant inovatyvius mokymo modelius bei atviruosius švietimo išteklius (AŠI);
  • Padidinti migrantų ir pabėgėlių motyvciją mokytis ir mažinti jų išsilavinimo skirtumus, tam naudojant skaitmenines programas, skirtas jų kompetencijų gerinimui;
  • Siekiant realizuoti anksčiau išvardintus tikslus, projekto partneriai dirbs prie trijų veiklų: sukurs vertinimo modelį, studijų programą ir el. saugyklą.
Projekto tikslinės grupės

Andragogai; švietimo darbuotojai, dirbantys su migrantais, pabėgėliais ir specifinėmis grupėmis