Janus+

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:28
Projekto pavadinimas

Mokymosi ir transversalių įgūdžių mokymų, susijusių su darbu vertinimas, optimizuojant sėkmes ir siekiant išvengti iškritimo, teikiant pirmenybę užimtumo, integracijos ir profesinio mobilumo ilgaamžiškumui

Projekto kodas

2016-1-FR01-KA202-023852

Projekto vykdymo laikotarpis

2016 - 2018

Finansavimo šaltinis

ERASMUS + programme

Koordinatorius

CNAM - Pays de la Loire, Prancūzija

Apie projektą

JANUS+ projektas yra orientuotas į darbo aplinkoje reikalingų įgūdžių ruošimą. Reikalingi įgūdžiai atsiskleidžia darbo metu ir dėl kintančių aplinkybių yra būtina juos tobulinti, prisitaikant prie susiklosčiusios situacijos. Įgūdžių ruošimas jaunimui taip pat gali būti laikomas brandos veiksniu, kuomet jaunuolis skeptiškai įsivertina savo įgūdžius bei galimybes ir siekia jas gerinti.

Projekto tikslai
  • Skatinti integraciją ir socialinių veiksnių vertinimą, siekiant ilgalaikio įsidarbinimo galimybių, taip sumažinant išsikritimą iš darbo rinkos ir bedarbystę. Vis daugiau įmonių ieško ne tik gabių darbuotojų, tačiau ir sumanių, leidžiančių jiems dirbti su kintančiomis situacijomis, kitokiu užduočių turiniu.