Job-Yes

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:27
Projekto pavadinimas

Job-yes projektas

Projekto kodas

2014-1-LT01-KA204-000617 01.09. 2014 – 31.12. 2016

Projekto vykdymo laikotarpis

2014 - 2015

Finansavimo šaltinis

ERASMUS + programme

Koordinatorius

Socialinių Inovacijų Fondas, Lietuva

Apie projektą

Projektu siekiama pasiūlyti inovatyvius sprendimus skatinant socialinės atskirties grupei priskiriamų ir mažas galimybes turinčių žmonių integraciją į darbo rinką 1) atnaujinant jų bendruosius gebėjimus, susijusius su pagrindinėmis darbui reikalingomis kompetencijomis: inovatyvumu ir verslumu; socialinėmis ir pilietiškumo kompetencijomis; skaitmeninėmis kompetencijomis ir mokėjimu mokytis; 2) gerinant mokymų, teikiamų suaugusiųjų švietimo organizacijų, veikiančių profesinio mokymo srityje, kokybę, siekiant pritraukti žemos kvalifikacijos asmenis ir skatinti juos mokytis.

Projekto tikslai
  • Prisidėti prie žemos kvalifikacijos suaugusių asmenų skaičiaus mažinimo;

  • Padidinti socialinei atskirčiai arba nedideles galimybes turinčių žmonių motyvaciją dalyvavimo aspektu;

  • Palengvinti besimokantiesiems prieigą prie su darbu susijusių mokymų, pasiūlant AŠI, pritaikytus individualioms besimokančiojo galimybėms;

  • Padidinti socialinei atskirčiai arba nedideles galimybes turinčių žmonių motyvaciją mokytis, teikiant informaciją neformaliam arba savaiminiam mokymuisi;

  • Sustiprinti suaugusiųjų švietimo organizacijų susijusių su profesiniu mokymu, pajėgumus, pasiūlant aukštos kokybės IKT mokymus, pritaikytus individualiems socialinei atskirčiai priskiriamiems ar mažai galimybių turintiems besimokantiesiems; 

  • Didinti suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojų profesinį augimą, supažindinant su naujais inovatyviais švietimo metodais: apverstas mokymasis, AŠI, mišraus mokymosi požiūriais su naujomis mokytojo ir teikėjo rolėmis;

  • Padidinti su darbo susijusio mokymosi pritaikomumą šiandieninės darbo rinkos poreikiams, stiprinant socialinės partnerystės tarp suaugusiųjų švietimo organizacijų, darbo biržos biurų ir darbo pasaulio (įmonių).