CaMEO

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:26
Projekto pavadinimas

CaMEO

Projekto vykdymo laikotarpis

2014 - 2015

Finansavimo šaltinis

Grundtvig

Koordinatorius

Strathclyde universitetas, Mokymosi visą gyvenimą centras, Jungtinė Karalystė

Partneriai
Apie projektą

Uždaviniai:

  • Atlikti aiškinamąjį tyrimą 12-je Europos šalių, geografiškai atstovaujančių skirtingas Europos dalis ir skirtingų darbo rinkos ir ekonominių sąlygų, naudojant pusiau struktūrizuotus interviu metodus vykdant interviu su su žmogiškųjų išteklių valdytojais, direktoriais ar verslo savininkais viešajame ar privačiame sektoriuose.
  • Ištirti ir sukurtiplatformą vyresnio amžiaus darbuotojams, kuri yra patogi ir suteiktų asmenims galimybę gilinti skaitmeninius įgūdžius, kelti kvalifikacij. Platforma taip pat bus naudojama kaip mokymų organizavimo svetainė, su turiniu, sukurtu projekto partnerystėje .
  • Užtikrinti elektroninės akademijos funkcijas integruoti į jau esamas sistemas, kad darbdaviai galėtų geriau panaudoti savo poreikiams.
  • Kūrimas "duomenų bazės" su dvigubu tikslu, t.y. leisti vyresnio amžiaus darbuotojams deklaruoti savo įgūdžius, patirtį ir dabartinę veiklą bei viešinti projekto rezultatus.
  • Formavimas Strateginė grupės, susidedančios iš politikos formuotojų iš prekybos ir amatų rūmų, bei darbuotojų profesinių sąjungų.

Numatytas straipsnis žurnale “Naujosios technologijos, darbas ir užimtumo leidinyje siekiant užtikrinti pasaulinio masto projekto pokyčius ir rezultatus.

Projekto tikslai
  • Pagerinti žinių bazę politikos formuotojams, pakeičiant požiūrį į vyresnio amžiaus darbuotojų mobilumą tarp darbdavių viešajame soktoriuje, privačiame ir NVO sektoriuose.
  • Sukurti e-Akademiją vyresnio amžiaus darbuotojams, siekiant pagerinti bendradarbiavimą IRT priemonėmis ir įteisinant įgūdžius ir patirtį Europos kokybės sistemoje.
  • Sukurti Europinę strateginę konsultacinę grupę, siekiant užtikrinti veiksmingą rezultatų sklaidą ir viešinimą.