VA

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:25
Projekto pavadinimas

Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija

Projekto kodas

D4-45/EIF/2011/5/17/IP/1/3/LL2012/1

Projekto vykdymo laikotarpis

2012 - 2013

Finansavimo šaltinis

Europos fondo trečiųjų šalių piliečių

Koordinatorius

UAB "Lingua Lituanica", Lietuva

Apie projektą

Projekto veiklos:

Projektu siekiama sudaryti galimybes trečiųjų šalių piliečiams, ypač tiems, kuriems sudėtinga mokytis tiesiogiai (tradiciškai). Projekte taikomos informacinės komunikacinės technologijos (IKT) leis parengti įvairius scenarijus ir mokymosi procesą perkelti į elektroninę aplinką. Pasitelkus IKT, bus išspręsta mokymo šaltinių prieinamumo problema, sutaupytas kuratorių ir trečiųjų šalių piliečių laikas, sukurta individualizuota ir motyvuojanti mokymosi aplinka ir suteikta mokymosi vietos ir laiko pasirinkimo laisvė. Įdiegtas nuotolinis mokymas trečiųjų šalių piliečiams leis rinktis technologijas pagal asmeninę patirtį, mokymo proceso specifiką ir savo poreikius. 

Projekto metu kuriami e. mokymosi kursai, skirti trečiųjų šalių piliečiams:

  • Bendrasis lietuvių kalbos e. mokymosi kursas (100 akad. val.).
  • LR Konstitucijos pagrindų e. mokymosi kursas (75 akad. val.).
  • Konfliktų valdymo pagrindų e. mokymosi kursas (56 akad. val.).
  • Lietuvos kultūros pagrindų e. mokymosi kursas (60 akad. val.).
  • E. paslaugų trečiųjų šalių piliečiams e. mokymosi kursas (40 akad. val.).
Projekto tikslai
  • Pakeisti tradicinį mokymo ugdymo turinį, orientuojant jį į mišrųjį mokymą (si), ugdant trečiųjų šalių piliečių savarankiško mokymosi ir dalykines kompetencijas ir siekiant programų lankstumo, įvairiapusiškumo, pasirinkimo galimybių didinimo ir inovacijų skatinimo, didinant trečiųjų šalių piliečių integraciją į visuomenę.