SIMOLA

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:24
Projekto pavadinimas

SIMOLA – Kalbų mokymas naudojant mobiliąsias technologijas

Projekto kodas

511776-LLP-1-2010-1-UK-KA3-KA3MP

Projekto vykdymo laikotarpis

2010 - 2012

Finansavimo šaltinis

KA3 ICT

Koordinatorius

Brightono universitetas, Didžioji Britanija

Partneriai
Apie projektą

Projektas yra pateikiamas kaip pagrindinė IRT veikla, turinti didžiules plėtros galimybes. Tačiau ši techninė plėtra bus labiau apremta anksčiau technologijos partnerių suprojektuotu ir atliktu darbu. Didžiausias dėmesys bus skiriamas teorijoms ir praktikai, taip skatinant priemonių naudojimą bei tam tikrų tinklų ir organizacijų integraciją.
Projekto metu planuojama:

  • Sukurti lengvą ir patvarią mobiliąją programą Android Mobile OS vartotojams, siekiant patenkinti jų kalbų mokymosi poreikius. Programa leis sukurti bei įkelti tekstą, nuotraukas, audio ir video failus, suteiks galimybę naudotis grupės diskusijomis, RSS bei kitomis programėlėmis, taip dalyvaujant socialiniuose tinkluose.
  • Plėtoti teorijas ir praktines žinias, kurios leistų besimokantiems asmenims visiškai išnaudoti programos taikymo galimybes kasdienėse bei mokymosi situacijose, taip skatinant įvairias diskusijas su panašios situacijos dalyviais.
  • Projektuoti ir atlikti empirinius tyrimus, siekiant įvertinti sistemos poveikį besimokančiajam, meta mokymąsi bei asmens požiūrį ir pasitikėjimą.
  • Skatinti sistemos naudojimą pasitelkiant sklaidą ir eksploataciją, integruojant atitinkamus tinklus bei iniciatyvas, remiant besimokančiuosius, gyvenančius šalyse, kalbančiomis tikslinėmis kalbomis.

Projekto metu bus pristatyta technologinė platforma bei specialios pedagoginės teorijos, specialiai sukurtos besimokantiems kalbų. Tai atkreips dėmesį ir leis asmenims išbandyti savarankišką mokymąsi. Tai leis tinklams bei organizacijoms, dirbančioms su besimokančiaisiais, pritaikyti novatoriškus, žymiai efektyvesnius metodus, kurie gali būti integruoti tiek į formalųjį tiek į neformalųjį kalbų mokymą. Projektas lavina partnerių šalis pagerinti jų paslaugų infrastruktūrą, apimančią migrantus ir užsienio studentus, taip skatinant kultūrinį sąmoningumą bei stiprinant ES šalių gyventojų kalbų gebėjimus.