Kompiuterinis raštingumas

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:22
Projekto pavadinimas

Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai visapusiškam tobulėjimui

Projekto kodas

SFMIS Nr.VP1-1.1-SADM-07-K-01-050

Projekto vykdymo laikotarpis

2010 - 2013

Finansavimo šaltinis

Europos socialinio fondo agentūra

Koordinatorius

"Politechnika" Timišuaros universitetas, Rumunija

Apie projektą

Pagrindinis projekto uždavinys - projekto metu siekiama Lietuvos gyventojams, ypatingą dėmesį skiriant probleminėse teritorijose gyvenantiems asmenims, suteikti kokybiškus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, tokiu būdu padedant jiems prisitaikyti prie sparčiai kintančių rinkos poreikių.

Tikslinės grupės:
Į projekto veiklas numatoma įtraukti dirbančiuosius ir bedarbius kaimo vietovių gyventojus.
Iš jų:

  • Kelmės rajono savivaldybė 350 dalyvių
  • Jonavos rajono savivaldybė 1650 dalyvių
  • Lazdijų rajono savivaldybė 350 dalyvių
  • Druskininkų savivaldybė. 50 dalyvių
  • Mažeikių savivaldybė 900 dalyvių
  • Rokiškio rajono savivaldybė. 275 dalyvių
  • Skuodo rajono savivaldybė 150 dalyvių
  • Šalčininkų rajono savivaldybė 75 dalyvių

Numatyti rezultatai:
Apmokyta 5200 tikslinės grupės dalyvių.
Kompiuterinio raštingumo mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai padės projekto dalyviams prisitaikyti prie sparčiai kintančių darbo rinkos reikalavimų, konkuruoti darbo rinkoje, paskatins mokytis informacinių ir komunikacinių technologijų bei jas naudoti darbe ir kasdieninėje veikloje. Dirbantiesiems gyventojams mokymai suteiks pridėtinę vertę ir paties dirbančiojo profesinei kvalifikacijai. Bedarbiai, norintys keisti ar gauti geriau apmokamą darbą gebės dalyvauti darbo paieškose. Nedirbantiems tikslinės grupės dalyviams kompiuterinio raštingumo mokymai suteiks naujų resursų darbo paieškai, padėsiantys greičiau įsidarbinti darbo rinkoje.

Projekto tikslai
  • Patobulinti pagrindinių žinių apie informacijos technologiją lygį ir asmeninių kompiuterių bei jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo kompetencijos lygį, siekiant padidinti kaimo gyventojų užimtumą, ypatingą dėmesį skiriant vyresnio nei 45 m. tikslinės grupės dalyvių įtraukimą į projekto veiklas.