TeaCamp

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:21
Projekto pavadinimas

TeaCamp – Dėstytojų virtualus centras: tyrimai, praktika, taikymas

Projekto kodas

502102-LLP-1-2009-1-LT-ERASMUS-EVC

Projekto vykdymo laikotarpis

2009 - 2011

Finansavimo šaltinis

ERASMUS programme

Koordinatorius

Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Partneriai
Apie projektą

TeaCamp projektu siekiama didinti virtualų mobilumą tarp akademinio personalo: padedant aukštojo mokslo institucijoms suvokti būtinus žingsnius pilnaverčiam akademiniam virtualiam mobilumui ir virtualių procesų pripažinimui, suteikiant galimybes akademiniam personalui parengti ir taikyti virtualų mobilumą, nepaisant ekonominių, socialinių ir kitų trukdžių, skatinti tyrėjus taikyti tarptautinių tyrimų praktiką, pademonstruoti institucijos ir studentams atnaujinto ir kokybiško mokymo turinio provalumus, užtikrinant jo pasiekiamumą ir prieinamumą įvairioms mokymosi visą gyvenimą tikslinėms grupėms.
Projekto tikslas - plėtoti virtualų mobilumą tarp akademinio personalo talkinant jiems parengti ir organizuoti virtualius tyrimus ir mobilumą, gerinant jų virtualaus mobilumo gebėjimus.
TeaCamp projekto metu bus užtikrinta projekto metu sukurtų produktų panauda ir akademinis virtualaus mobilumo pripažinimas.