CCJ4Career: Europos karjeros konsultavimo gairės. kriminalinės teisėsaugos sistemos personalui

Paskelbė gerda - Pir, 01/06/2020 - 14:12
Projekto pavadinimas

CCJ4Career: Europos karjeros konsultavimo gairės kriminalinės teisėsaugos sistemos personalui. (CCJ4Career: European Career Counselling Guidelines for Staff Working in Criminal Correctional Justice System)

Projekto kodas

612883-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-PI-FORWARD

Projekto vykdymo laikotarpis
2020-2022
Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė
Apie projektą

Šis projektas nagrinėja potencialias karjeros pataisas teisingumo sistemoje iš 7 bandomųjų šalių numatytų tyrimų rezultatų, gautų iš Europos ir tarptautinės kompetencijos. Išskirtiniai šio projekto bruožai yra trijų lygių (profesijų, organizacijų ir politikos) tyrinėjimas ir dalyvavimo metodo, įgalinančio sąveiką ir mokymąsi, taikymas. Apibendrinti rezultatai pateikiami kaip viena profesija (kalėjimo saugumo personalas) ir visa sistema. Aiškindami kai kurias problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria baudžiamojo pataisos teisingumo sistema, mes taip pat parodome tokio įžvalgos tyrimo tikslą ir potencialą tiriant politiką ir strategiją. Šis projektas yra skirtas metodo, kaip strateginės plėtros, viešosios politikos įvertinimo ir, kalbant plačiau, žinių konstravimo priemonės tinkamumui. Šis projektas yra apie gerą kalėjimo valdymą permainų metu, kurio pagrindiniai ramsčiai yra karjeros orientavimas ir inovacijos.

Projekto tikslai

1) Sukurti, išbandyti ir įdiegti darbo metodiką, kaip pradėti arba tobulinti karjeros orientavimo procesą kriminalinės teisėsaugos sistemos srityje, daugiausia dėmesio skiriant kompetencijoms, reikalingoms valdyti savo karjerą. Tai bus padaryta tiesiogiai įtraukiant galutinį vartotoją (kalėjimo personalą), darbdavius (kalėjimo administraciją), darbo vietą (kalėjimą), kvalifikacijos kėlimą.
2) Įtraukti į Europos viešąją darbotvarkę poreikį sistemingai vadovautis karjeros valdymu kalėjimų sistemoje, pradedant tiesioginių suinteresuotų šalių dalyvavimu. Tai bus padaryta tiesiogiai dalyvaujant kalėjimų administracijoms, profesinėms sąjungoms ir tarptautinėms profesinėms organizacijoms.